Sự khác biệt giữa Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh

Đã có rất nhiều bạn cả học tiếng Anh lâu năm hay mới chỉ vừa mới bắt đầu đặt ra câu hỏi: Sự khác biệt giữa nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh là gì ?

Để giải đáp thắc mắc đó của các bạn thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn bài viết sau đây :

Trong tiếng Anh, có tất cả 44 âm tiết và được chia ra làm 2 loại: nguyên âm (vowel) và phụ âm (consonants)

1. Sự khác biệt giữa Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Nguyên âm (vowel)

  • Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Khái niệm Nguyên Âm

Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

  • Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Các loại nguyên âm :

Nguyên âm đơn :

Nguyên âm ngắnNguyên âm dài
/ i / / i: /
/ e // æ /
/ ɔ // ɔ: /
/ ʊ // u: /
/ ʌ // a: /
/ ə //ɜ:/

Nguyên âm đôi :

Nguyên âmNguyên âm
/ ei / / ɑi /
/ ou // ɑu /
/ eə // iə /
/ uə // u: /
/ iη // ɔ:η /

2. Sự khác biệt giữa Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Phụ âm (consanants)

  • Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Khái niệm :

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.

  • Nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh: Các loại phụ âm :

Phụ âm vô thanh 

Phụ âmPhụ âm
/p/ /k/
/f//t/
/s//θ/
/ʃ//tʃ/

Phụ âm hữu thanh:

Phụ âmPhụ âm
/b/ /d/
/g//dʒ/
/v//ð/
/z//ʒ/

Các phụ âm còn lại

Phụ âmPhụ âm
/m//n/
/η//h/
/l//r/
/j//w/

Qua bài viết hôm nay, chúng tôi hy vọng đã có thể giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn cũng như khám phá ra sự khác biệt giữa nguyên âm và phụ âm.