Những điều cần lưu ý khi thi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Những điều cần lưu ý khi thi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Sau đây là những điều mà các thí sinh cần lưu ý khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018:

Giữa tháng 6/2018, lịch thi THPT Quốc gia năm 2018 đồng nghĩa với lịch thi tốt nghiệp THPT 2018 và lịch thi Đại học 2018 sẽ được gửi tới thí sinh thông qua giấy báo dự thi THPT Quốc gia 2018.

Tháng 6/2018 thí sinh tập trung tại địa điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi,nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót nếu có.

Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi THPT Quốc gia 2018,gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Văn ,Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn Lý,Hóa,Sinh và Khoa học xã hội( KHXH) gồm các môn Sử,Địa,Giao dục công dân đối với thí sinh học THPT, tổ hợp các môn Sử,Địa đối với thí sinh theo học chương trình GDTX cấp THPT.

Để thi tốt nghiệp THPT 2018 và xét công nhận tốt nghiệp,thí sinh học THPT phải dự thi 4 bào thi,gồm 3 bài thi độc lập là Toán,Văn,Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp,thí sinh theo chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài thi,gồm 2 bài thi độc lập là Toán,Văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh có quyền được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp,điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT,thí sinh học hệ GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ,điểm bài thi này để xét tuyển sinh thi Đại học 2018,không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để tuyển sinh Đại học,Cao đẳng theo lịch thi Đại học 2018,thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập,bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp,phù hợp với tổ hợp bài thi,môn thi xét tuyển vào ngành,nhóm ngành theo quy định của các trường Đại học,Cao đẳng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2018 và lịch thi Đại học 2018 sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày.
Các cụm thi công bố kết quả thi của thí sinh vào đầu tháng 7/2018,còn các Sở GD&ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp 2018 chậm nhất giữa tháng 7/2018.

Xử lí thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp 2018

Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần:với lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.
Cảnh các đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi:
1. Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách.

2. Trao đổi bài làm hoặc giáy nháp với các thí sinh khác,chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

3. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tạo biên bản được lập,kèm tang vật(nếu có)

Đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

1. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

2. Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi,đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

3. Viết,vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

4. Có hành động gây gổ,đe dọa cán bộ cố trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi,đè thi,giáy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó theo quy chế và lịch thi tốt nghiệp THPT 2018.

Trừ điểm và hủy bỏ kết uqar bài thi đối với thí sinh vi phạm quy chế thi như sau:

1. Thí sinh bị khiển trách môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.
2. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.
3. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài thi.
4. Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị 0 điểm môn thi đó,không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo,không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học,Cao đẳng.
5. Cho điểm 0,bài thi được chéo từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi,một môn thi có hai bài thi,bài thi có chữ viết của hai người trở lên,những phần của bài thi viết trên giấy nháp,giấy không đúng quy định.

Với những điều cần chú ý này sẽ giúp các thí sinh chuẩn bị tốt nhất để có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 một cách hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tốt!