Giải thích câu tục ngữ Tiên học lễ hậu học văn

Đề bài: em hãy giải thích câu tục ngữ tiên học lễ hậu học văn

Bài làm

Từ bao đời nay cha ông ta luôn đề cao và giữ gìn truyền thống đạo đức của dân tộc. Bao giờ mọi người cũng xử sự với nhau bằng lễ nghĩa,nhân nghĩa, xem lễ nghĩa là bài học hàng đầu với con người. Ngay từ lúc bé thơ, chúng ta ta cũng luôn được cha mẹ dạy dỗ và nhắc nhở ta phải thuộc lòng câu tục ngữ: "Tiên học lễ, hậu học văn". Trải qua mấy nghìn năm văn hiến câu tục ngữ ấy vẫn có giá trị, luôn là bài học quý báu đối với chúng ta.

Bài văn mẫu giải thích câu tục ngữ tiên học lễ hậu học văn
Bài văn mẫu giải thích câu tục ngữ tiên học lễ hậu học văn

Đây là câu tục ngữ bằng chữ Hán, là một pời ran dạy của Khổng Tử. "Lễ" ở đây được Nho giáo quy định bằng những lễ giáo đạo lý phong kiến, khép con người vào khuôn khổ phép tắc kỷ cương, trai thì tam cương ngũ thường, gái thì tam tòng tứ đức. Con người có được những lễ giáo nàu thì mới băt đầu học "văn". "Học văn", theo nghĩa xua là học những điều hay, ghi trong sách thánh hiền. Lời dạy của Khổng Tử khuyên con người trước hết phải học cho được cái cốt cách, cái đạo lý làm người rồi sau đó hãy học dến những điều khác. Giờ đây câu tục ngữ ấy trở thành lời nhắc nhở của nhân dân ta. Mọi nhười nên chú ý trong tâm của việc học việc rèn luyện đạo đức nhân cách làm người trước rồi mới học đến chữ nghĩa.

Thật vậy học nghĩa đầu tiên là điều hết sức cần thiết. Chính vì vậy, mà ngay từ lúc bé thơ a được biết đến lễ nghĩa qua lời ru của bà, của mẹ. Những câu ca dao, cây hát trong dân gian đã đúc kết bao truyền thống đạo đức tốt đẹp. Lớn lên một chút chúng ta được cha hương dẫn cách ứng xử từ những điều đơn giản nhất như "lời cảm ơn", tiếng "xin lỗi", "dạ thưa" với người lớn tuổi... hoặc đi phải thưa về phải trình ... Như vậy, lễ nghĩa đạo lý ấy hầu như đã thấm nhuần trong nhận thức của mỗi chúng từ lúc chứa bước chân đến trường, nghĩa là ta đã được học lễ nghĩa từ trước từ trong gia đình. Đến khi đi học, song song với việc tiếp thu kiến thức, ta cũng vẫn được thấy cô giáo dục, lễ nghĩa đạo đức như biết kính yêu người thân, quý mến bạn bè và giúp đỡ mọi người xung quanh. Như vậy, ở môi trường nào đạo lý cũng đóng vai trò chủ đạo.

Nếu như một đứa ở nhà không biết vâng lời cha mẹ, bất hiếu, ngỗ ngược thì vào trường không thể là một học sinh ngoan và chắc chắn sai này ra đời không bao giờ là một công dân tốt được. Ta cũng nên hiểu rằng gia đình là một tế bào của xã hội, nếu gia đình không có kỷ cương nền nếp thì sẽ dẫn đến xã hội bị rối loạn, không thể nào tiến bộ văn minh được. Bài học đạo lý làm người này không bao giờ cũ và có giá trị mãi mãi với thời gian. Bởi học đạo lý làm người này không bao giờ cũ và có giá trị mãi mãi với thời gian. Bởi học kiến thức văn hóa ta có thể học mười, hai mươi năm, còn học làm người ta phải học suốt đời. Chính vì vậy, câu tục ngữ là một lời răn dạy đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh những ai xem nhẹ đạo đức việc rèn luyện nhân cách con người.

Tóm lại đạo đức là cái đáng quý, đáng trân trọng bò nó thể hiện phẩm giá con người. Bài học làm người, bài học lễ nghĩa bao giờ cũng là bài học đầu tiên, là bài học mà ai cũng phải học suốt cả cuộc đời. Để phấn đấu trở thành người công dân tốt, ta cần thấm nhuần câu tục ngữ "Tiên học lễ hậu học văn". Ngoài ta cũng cần ghi nhớ thêm lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó".

Trên đây là bài văn giải thích câu tục ngữ Tiên học lễ hậu học văn mọi người có thể tham thảo nhé.

Xem thêm

sách tiếng anh lớp 7

sách tiếng anh lớp 8

sách tiếng anh lớp 9