Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên TP Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên của TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 như sau:

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm ngữ văn, ngoại ngữ, toán và điểm môn chuyên (hệ số 2) cùng điểm khuyến khích (nếu có).