Đề kiểm tra âm nhạc học kỳ 2 lớp 6

PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY NAM

TRƯỜNG THCS THÀNH THỚI A

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ÂM NHẠC

Lớp 6 (HK II Năm học 2016-2017)

Thời gian 45 phút

Giáo viên ra đề : Cao Văn Mộng

Trong chương trình âm nhạc  lớp 6. Em hãy trình bày tự chọn 1 bài hát mà em yêu thích, đọc và hát lời ca  1 bài TĐN.

  1. Hình thức

- Kiểm thực hành , kiểm tra cá nhân.

- Học sinh được chuẩn bị bài - thời gian:1- 3 phút.

  1. Nội dung và yêu cầu

 Điểm thi được tính bằng xếp loại

- Đạt -  (Đ)

- Chưa đạt  - (CĐ)

* Tiêu chí chấm điểm

  1. Điểm: Đ Thực hiện được các yêu cầu sau
  2. Hát

+ Hát thuộc lời, đúng giai điệu;

+ Thể hiện bài hát có sắc thái;

+ Hát có động tác phụ họa phù hợp.

  1. Tập đọc nhạc

+ Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ, trường độ nốt nhạc;

+ Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu tiết tấu của bài TĐN.

  1. Điểm: CĐ – Chưa thực hiện được 50 % các yêu cầu trên.