Các dạng bài tập về nguyên hàm thường gặp và cách giải bài tập

Trong các đề thì trung học phổ thông và thi đại học thì các dạng bài tập về nguyên hàm chứa khá nhiều. Dưới đây chúng tôi liệt kê một số dạng bài tập để các bạn học sinh có thể tham khảo cách giải các bài tập này.

1/ Các dạng bài tập về nguyên hàm sử dụng định nghĩa

Để tính nguyên hàm của một hàm số ƒ(x) chúng ta cần phải tìm được hàm số F(x) sao cho ta có F'(x) = ƒ(x)

Để giải bài toán này ta cần áp dụng bảng các nguyên hàm cơ bản và các hàm số sơ cấp

Nếu hàm số có dạng căn thức ta cần đưa về dạng 

Nếu hàm số có dạng  ta cần giải theo phương pháp: 

a/ Các dạng bài tập về nguyên hàm sử dụng công thức cơ bản

  • Dạng 1: 
  • Dạng 2:
  • Dạng 3: các dạng bài tập về nguyên hàm có dạng làDạng 4:
  • Dạng 5: 

b/ Dạng bài tập về nguyên hàm sử dụng công thức

c/ Các dạng bài tập về nguyên hàm sử dụng công thức đặc biệt:

Ta có là 3 dạng bài tập thường gặp của nguyên hàm khi giải các dạng bài tập này các bạn cần lưu ý sử dụng các công thức về nguyên hàm đặc biệt

2/ Dạng bài tập sử dụng công thức đổi biến số

 

Hi vọng với các dạng bài tập về nguyên hàm này sẽ giúp các bạn giải quyết được nhưng bài toán về nguyên hàm trong kỳ thì sắp tới