"Bước qua cánh cổng trưởng..."

"Bước qua cánh cổng trưởng..."

Kết thúc văn bản Cổng trường mở ra ,nhà văn Lý Lan đã để cho người mẹ nói với con" Đi đi con,hãy can đảm lên,thế giới này là của con,bước qua cánh cổng trường này là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Từ việc cảm nhận về" thế giới kì diệu" ấy, em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về vai trò nhà trường

 

A) Về kỹ thuật
-Bài viết có luận điểm rõ ràng,lập luận chặt chẽ,sáng tạo,lí lẽ sắc bén,giàu sức thuyết phục
B) Về kiến thức
1. Khẳng định nhà trường là một thế giới kì diệu
- Nhà trường là một thế giới mới lạ,vô cùng đẹp đẽ
+ Thế giới của tri thức,tri tuệ,sự hiểu biết..
+ Thế giới của tình bạn,tình thầy trò,tình yêu thương,lòng nhân hậu,sự quan tâm,giúp đỡ,sẻ chia...
+ Thế giới của ý chí,nghị lực,khát vọng và niềm tin...
2. Suy nghĩ về vai trò của giáo dục nhà trường hiện nay
- Đảng,nhà nước ta đã xác định "giáo dục là quốc sách hàng đầu", "đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển". Giáo dục trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội.
- Kỉ cương,nề nếp,chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Nhà trường trở thành một môi trường tốt đẹp,trong sáng,thân thiện nhất đối với tất cả mọi người,đặc biệt là trẻ em....
3. Mở rộng,liên hệ
- Ở mỗi giai đoạn lịch sử,mỗi thời đại,và đối với mỗi quốc gia đều có những quyết sách về giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu xây dựng phát triển đất nước. Song dù đường lối chính sách giáo dục như thế nào đi chăng nữa thì giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng...
- Giáo dục nhà trường sẽ đào tạo ra một thế hệ trẻ,chủ nhân tương lai của đất nước,tạo nền tảng vững chắc cho tương lai...
- Cũng cần thấy rằng: "mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau..."