Bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ I lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ I lớp 3

Để việc học tiếng Anh của các bé tốt hơn cũng như chuẩn bị vào kỳ thi một cách thoải mái nhất. Thì Onthitot.com xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ I lớp 3, để giúp các em chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho kỳ thi sắp tới.

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

 1. Hello, My .......... is Linda.

a. name                          b. is                              c. I am

2. What is .........name?

a. name                          b. my                            c. your

3.  Nó là cây viết chì.

a.  It's a pen.                    b. It's a pencil.               c. It's a rubber

4.  How do you ....... your name?

a. what                           b. is                               c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is                               b. who                            c. What

6. What is this?

a. It's a book.                  b. It's a computer.           c. It's a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                    c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school        b. Primary Queen            c. school Queen

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter

b. Li_rary

c. _encil

d. fr_end

 

III. Nối những từ Tiếng Việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).

A                                                                                                B

1) cây viết mực                                                        a/ apple

2) quả táo                                                               b/ pencil

3) cây viết chì                                                         c/ pen

4) đồ chuốt viết chì                                                  d/ School bag

5) cái cặp                                                                e/ rubber

6) cây thước kẻ                                                        f/ book

7) cục tẩy                                                                g/ Pencil sharpener

8) quyển sách                                                          h/ ruler

 1. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
 2. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> .........................................

 1. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> ...........................................

 1. Mai/ am/ I/ .

=> ...........................................

 1. are/ How/ you /?

=> ...........................................

 1. Trả lời câu hỏi: (1điểm)
 2. What's your name?

............................................

 1. How are you?

............................................

----------- GOOD LUCK ----------

Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 1 lớp 3

 1. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a       2c      3b     4c       5a        6c      7b      8a

 1. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.
 2. computer b. Library
 3. pencil d. friend

III. Nối những từ Tiếng việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c         2- a           3- b          4- g         5- d        6-h        7- e         8- f

 1. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.
 2. I am fine. Thank you.
 3. How do you spell your name?
 4. I am Mai.
 5. How are you?
 6. Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.
 7. My name is + name.
 8. I am fine.

----------- THE END ----------

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 1 lớp 3 nhằm giúp thầy cô và các em có kế hoạch giảng dạy cũng như ôn tập cho kì thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

Xem thêm

luyện thi tiếng anh thpt quốc gia

đánh giá sách ngữ pháp tiếng hàn thông dụng

đánh giá sách bí mật người do thái dạy con làm giàu

vở tập viết chữ cái tiếng việt- in thường