Bài văn số 6 lớp 8 đề 2

Bài văn số 6 lớp 8 đề 2

Đề bài: Từ bài luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành.

Bài làm

Từ xưa đến nay mối tương quan chặt chẽ giữa học và hành đã được rất nhiều người quan tâm và bàn luận. Học quan trọng hơn hay việc thực hành quan trọn hơn? Là Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã đóng góp một ý kiến vô cùng xác đáng về vấn đề này trong bài Bàn luận về phép học: Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tiếp theo tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. “Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua.”

Bài văn số 6 lớp 8 đề 2
Bài văn số 6 lớp 8 đề 2

Ý kiến này là sự đúc rút kinh nghiệm từ bao nhiêu năm nghiên cứu và áp dụng thực tế phương pháp day và học của Chủ Đôn Di, một bậc thầy Nho giáo đời Tống bên Trung Quốc.
Trong phép học Nguyễn Thiếp đã nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa học và hành: học rộng rồi tóm cho gọn, theo điều học mà làm. Vậy chúng ta cần tòm hiểu xem vậy học là gig? Hành là gì?
Học là hoạt đông tiếp thu tri thức của con người đã đúc kết qua hành nghìn năm lịch sử. CHúng ta có thể học ở bất kỳ đâu ở trường học qua sự truyền đạt của thầy cô, học ở bạn bè, ở sách vở và học thực tế trong đời sống. Học để nâng cao tri thức hco chúng ta, làm chủ được công việc của mình, góp phần vào sự phát triển của đất nước, dân tộc. Theo như Nguyễn Thiếp đã nói thì học phải có phương pháp tốt. Đầu tiên chúng ta phải học từ những điều cơ bản trước, để nhớ và vận dụng trước. Theo như thuật ngữ hiện đại nói thì cần phải biết hệ thống hóa kiến thức tóm tắt nội dung bài học dã được học.
Bên cạnh học thì “hành” là quá trình vận dụng kiến thức đã học được vào những công việc hằng ngày, biến những kiến thức ấy vào thực tế. Ví dụ như một bác sĩ cần phải tích lũy những kiến thức đã học được từ 6 – 7 năm đaog tạo trên ghế nhà trường để áp dụng vào công việc đào tạo cho bên nhân. Rồi những kỹ sư đã đem kiến thức của mình để xây nên biết bao nhiêu công trình.
Anh công nhân trong xưởng máy cần phải biết vận dùng lý thuyết để cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lương những sản phẩm của bản thân. Bác nông dân muốn có năng suất cao thì cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Học sinh cần vận dụng những kiến thức lý thuyết vào học tập thì đó chính là hành.
Bác Hồ của chúng ta cũng đã từng khẳng định: học là để hành, học là để làm việc. Thực tế cũng đã cho thấy có học có hơn, trong học tập nếu không biết vận dụng lý thuyết thì không thể làm được bài tập, trong công việc nếu không có lý thuyết soi đường thì chất lượng sẽ không thể cao được.
Ngược lại nếu như hành mà không học thì không thể trôi chảy được. Trong học tập, học sinh chúng ta muốn làm được bài văn trôi chảy, hay một bài toán thì cần phải nắm vững lý thuyết và biết vận dụng lý thuyết vào thực tế. Cách làm theo thói quen chỉ thích hợp với các công việc giản đơn, không cần nhiều đến trí tuệ và không mang lại năng suất cao. Những công việc mang tính chất phức tạp như khoa học kỹ thuật trong quá trình thực hiện cũng đều phải không ngừng học hỏi thêm, trau dồi thêm. Chỉ có như vậy chúng ta mới không thể bị đào thải ra khỏi công việc.
Quan niệm về học và hành của La Sơn Phu Tử Nguyễn thiếp cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị về tính khoa hoc và tính thực tiễn của nó. Trong giai đoạn hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển với tốc độ như hiện nay thì tri thức các công việc ngày càng phức tạp, lý thuyết đúng đắn sẽ soi sáng cho chúng ta trong quá trình học tập. Con người sẽ rút ngắn được thời gian học tập, mò mẫm, thử nghiệm và tránh được những sai lầm đáng tiếc. Lý thuyết ngắn với thực hành sẽ thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất và phát triển nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn. Học và hành phải đi đôi với nhau vì chúng có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau. Có học mà không có hàn thì chỉ là ôm mớ lý thuyết sáo rỗng mà thôi.. Hành bổ sung nâng cao và làm việc cho thêm hoàn thiện. Có học mà không có hành thì sẽ nó sẽ chỉ là mớ lý thuyết riêng. Ngược lại nếu như chúng ta chú trọng phần thực hành và không chịu học hỏi thì làm việc gì cũng khó khăn vì không nắm được bản chất của việc mình làm.
Với cách lập luận chặt chẽ, bài luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp giúp chúng ta hiểu rõ được mục đích của việc học là để làm một con người có đạo đức, có tri thức, tài năng có thể làm việc được, chứ không phải để cố xúy cho việc học qua loa, không nghiêm túc. Muốn học tốt thì chúng ta cần tìm cho mình một phương pháp tốt, học rồi tóm gọn và theo điều đã học được mà làm, đặc biệt học phải đi đôi với hành.